FORSIDE  OM OSS   MINDFULNESS TRENING & KURS   BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

COACHING

Hva er coaching?
Vi  mennesker opplever  i dag en verden i kontinuerlig endring som stiller store krav til oss på mange av  livets arenaer. Coaching  hjelper deg til å utvikle dine talenter, ta i bruk ditt fulle potensial og dine ressurser for å realisere dine mål, drømmer og behov ift jobb og privatliv.

Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet utviklingsprosess mellom coach og deg som leder/medarbeider/team. Coachen fungerer som en katalysator og sparringspartner og dette innebærer du selv som leder/medarbeider/team handler aktivt og finner frem til egne ressurser for å nå egne mål.

• Coaching  utfordrer og støtter individet/teamet til å utvikle ny tenke- være- handle-og læremåte

• Coaching fokuserer på nå-situasjonen, aktiv handling og fremtid, der du  selv eier løsningen

• Coaching innebærer alltid å søke kundens beste og benyttes kun til positive formål

Gjennom å bli utfordret og støttet av en coach kan du oppnå ny læring og bevisstgjøring som gjør det lettere for deg å fokusere på det som er viktig og riktig for deg. Målsetningen er å oppnå suksess og gode resultater i jobben og på andre arenaer. Vi tilpasser coachingprosessen til deg og dine mål samt til bedriftens rammer og strategier.

Noen eksempler på Coachingområder som Bedre AS utfører:

  • Ledercoaching
  • CSR-coaching for ledere
  • Teamcoaching
  • Karrierecoaching
  • Verdicoaching
  • Eksistensiell coaching
  • Balansecoaching
  • Salgs- og prestasjonscoaching

Ta kontakt med oss: på post@bedre.org eller tlf. +47 95 20 66 10 så finner vi ut i felleskap hva som passer best for din bedrift

 Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org