FORSIDE  OM OSS   MINDFULNESS TRENING & KURS   BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

CSR - Lederprogram

Leder,  finn din plattform – ditt autentiske lederskap!

Dette er et skreddersydd  Lederutviklingsprogram basert på lederens og bedriftens behov, utfordringer og målsetninger. Hovedfokuset i våre utviklingsprosesser er å skape positive og varige resultater for den enkelte leder og bedriften med bakgrunn i bedriftens verdigrunnlag og CSR-strategi (Samfunnsansvar).

Vi vet at det i dag er utfordrende å være leder.  Den teknologiske utviklingen går fortere og fortere, bedriften opplever krevende og nødvendige omstillinger som resultat av markedssituasjonen og dagens kunnskapsmedarbeider har helt andre krav og forventninger til ledelse, enn tidligere.

Dette krever en ny form for lederskap som handler om å lede ”under skiftende værforhold” og i nye utfordrende situasjoner.

”Ledelse skjer mellom mennesker. Mennesker jobber for mennesker – og ikke for strategier, planer eller powerpoints.” les mer her

Hos Bedre AS handler Lederutvikling handler alltid om personlig utvikling og om hvordan du som leder utover et autentisk lederskap for å oppnå gode resultater gjennom dine medarbeidere.

    Å være en autentisk leder handler om:

  • Å være tro mot egne og bedriftens verdier og CSR-strategi
  • Å være trygg på seg selv som menneske og leder - stå i ”stormen”
  • Å være fullt tilstede for sine medarbeidere i kropp, sjel og sinn
  • Å takle uforutsigbarhet og nye mestringsområder på en hensiktsmessig måte
  • Å være et godt eksempel/rollemodell for sine medarbeidere ”walk the talk”

Autentisk lederstil er en verdibasert lederstil hvor lederen ER en leder gjennom sin personlighet, sin visjon, sine verdier, holdninger og overbevisninger. Det er samsvar mellom egne og bedriftens verdier og disse etterleves naturlig og er godt forankret i toppledelsen og videre nedover i org.
Den autentiske lederen er et forbilde/et godt eksempel som skaper begeistring, troverdighet og motivasjon gjennom å være autentisk. Dette skaper en stor positiv kraft/energi i organisasjonen som igjen gjør at medarbeidere trives og yter mer.

Andre trekk ved autentisk ledelse er helhets- og menneskeorientert og tar samfunnsansvar.  er ydmyk, tørr å vise svakheter - bli evaluert kontinuerlig, har lærings og utviklingsfokus, Han/hun er uselvisk, setter bedriftens beste først, er opptatt av å lykkes gjennom andre og lar andre ”gå” forbi seg, ser og bekrefter medarbeidere og har en bevisst og konstruktiv tilbakemeldingskultur.


Denne formen for lederskap skaper troverdighet, forutsigbarhet og trygge medarbeidere som yter mer. Det igjen bidrar til en helhetlig, menneskelig og bærekraftig bedriftskultur som tåler både oppgangs- og nedgangstider.

Når du vil vite mer om Autentisk ledelse og våre andre lederutviklingsprosesser ta kontakt med: Astrid på astrid@bedre.org eller tlf. +47 480 12 787, så finner vi ut i felleskap hva slags lederutviklingsprogram som passer best for deg og din bedrift.

 Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org