FORSIDE  OM OSS   MINDFULNESS TRENING & KURS   BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

LEDERUTVIKLING

Bedre AS skreddersyr Lederutviklingsprosesser basert på lederens og bedriftens behov, utfordringer og målsetninger.

Hovedfokuset i  våre utviklingsprosesser er å skape positive og varige resultater for den enkelte leder og bedriften med bakgrunn i bedriftens verdigrunnlag og CSR-strategi  (Samfunnsansvar).

I samarbeid med kunden leverer vi rammeverket og innholdet for lederutviklings prosessen. Med bakgrunn i vår allsidige kompetanse og erfaring, er vi raskt i stand til å sette oss inn i kundens virkelighet. Dette gjør at vi er fleksible og  tilpasser et relevant opplegg som er i tråd med dagens og fremtidens utfordringer som vår kunde står overfor. Alle programmer gjennomføres bedriftsinternt.

Bedre AS har en helhetlig tilnærming til utvikling og prosesser. Vår pedagogiske plattform er basert på NLP- Neuro Lingvistisk Programmering og vår metodikk er coaching. NLP og coaching tar utgangspunkt i å hente frem og forsterke de positive ressursene i hvert menneske, i teamet eller i bedriften, for slik å skape synergier til det som er forbedringspotensiale.

Aktuelle temaer i våre prosesser er:

  • Autentisk- verdibasert ledelse m/CSR
  • Trygg, tydelig og tilstedeværende leder
  • Samspill og motivasjon i ledergruppen
  • Ansvar og eierskap til mål og CSR-Strategi
  • Kommunikasjon og motivasjon som lederverktøy mm

Bedre AS har lang og relevant erfaring fra næringsliv innenfor ledelse, teamutvikling, identitet-og kulturbygging, salg, markedsføring, kundebehandling, omstillingsprosesser m.m.

Ta kontakt med oss: på post@bedre.org eller tlf. +47 95 20 66 10 så finner vi ut i felleskap hva som passer best for din bedrift

 Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org