FORSIDE  OM OSS    MINDFULNESS KURS & RETREAT  BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

Mindfulness/Mental trening for bedrifter:

"Toppsjefen i Telia Danmark, Jesper Brøckner, sørger for at han selv og ledergruppen kurses i nærværende ledelse, eller «mindfulness» om du vil.
– Når man går etter ekstraordinære resultater må man ta i bruk ekstraordinære utviklingsmetoder."
Ukeavisen Ledelse 20. april 2010

Ledernytt: Nærværende ledere gir ekstraordinære resultater!

Mindfulness/Mental trening er en praktisk og effektiv metode som får ledere og medarbeidere til å:

• forbedre prestasjoner gjennom bevisst   tilstedeværelse
• mestre stress og styrke sin selvledelse
• holde fokus og konsentrasjon
• håndtere stor arbeidsmengde og prioritere   riktig
• opprettholde sin energibalanse
• takle uforutsigbarhet og utfordringer
• ta ledelsen i eget liv og sette egne grenser
• utvikle kommunikasjon og   relasjonsferdigheter

 

Mindfulness/Mental trening brukes nå mer og mer i næringslivet og av toppidrettsutøvere for å heve kvaliteten på deres arbeid og prestasjoner. Ved praktisering og integrering av Mindfulness/Mental trening hos medarbeidere og ledere forebygger bedriften utvikling av alvorlige stressrelaterte sykdommer og gjennom dette oppnås store besparelser i sykefravær.

Mindfulness/Mental trening som metode er vitenskapelig dokumentert og gir meget gode resultater ift egen helse og opplevelse av livskvalitet på jobb og privat. Metoden brukes av helsepersonell over hele verden spesielt ift stressmestring, i forebygging av utbrenthet og/eller i etterkant, men også ift smertelindring ved alvorlig sykdom og for å kunne håndtere og ”leve” med sykdommen.

Les mer her:

- Mindfulness - en viktig egenskap i tider som dette - HR Norge

- Mental trening – en metode for selvregulering av helse - Tidsskrift for Den norske legeforening

- Forskning: Dokumenterte resultater Mindfulness trening

Med Mindfulness/Mental trening skapes bevisste pusterom og en opplevelse av selvkontroll, som gir en rask og positiv helseeffekt med overskudd i en aktiv hverdag.


Bedre AS tilbyr åpne kurs og bedriftsinterne program i Mindfulness/ Oppmerksomhets- trening med coaching som implementeringsverktøy for ledere, team og medarbeidere.

Ta kontakt med oss på post@bedre.org eller tlf. +47 95 20 66 10 så finner vi ut i felleskap hva som passer best for din bedrift.Bedre AS - Nyjordevn. 26, 1275 Oslo, Norway
Tlf: +47-480 12 787 | post@bedre.org