FORSIDE  OM OSS   MINDFULNESS TRENING & KURS   BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

Samfunnsansvar i praksis!

Hvordan bedriften går fra ord til handling og implementerer og etterlever sitt samfunnsansvar!

Bedre AS leverer skreddersydde prosesser på hvordan bedriften får satt Samfunnsansvar ut i praksis.

Arbeidet med Samfunnsansvar deles inn i faser som er beskrevet overordnet nedenfor og innholdet i hver fase skreddersys iht bedriftens behov. Det er avgjørende at arbeidet med samfunnsansvar integreres i hele virksomheten, slik at det ikke blir et eget prosjekt. Samfunnsansvar må derfor være forankret i bedriftens:

 • Kjerneverdier
 • Visjon
 • Misjon/Formål
 • Overordnet strategi
 • Mål og Merkevarer


 • Figuren viser prosessen for å arbeide med Samfunnsansvar i en bedrift

  Dagens markedssituasjon

  Mennesker og bedrifter opplever i dag stadig ”nye og skiftende værforhold” og den teknologiske utviklingen bidrar til at verden er blitt ”mindre”. Vi opplever å bli preget av, og i større grad stilt ansvarlig for globale klimaendringer, korrupsjon, svindel, forurensning, misbruk av barn som arbeidskraft, uverdige arbeidsforhold og krenkelser av menneskerettigheter. Dersom bedriften unnlater å opptre samfunnsansvarlig, vil miljøet og samfunnet, sammen med bedriftens omdømme, bli skadelidende. Derfor kreves det en solid og etisk forretningsmessig tilnærming til samfunnsansvar som inkluderer et systematisk arbeid med samfunnsansvar både på strategisk og operasjonelt nivå.

  En god og grundig tilnærming til samfunnsansvar vil bidra til at bedriften har en positiv innvirkning på miljø, samfunn og økonomi. I tillegg vil bedriften gjennom etterlevelse av samfunnsansvar oppnå langsiktig lønnsomhet og derav et sterkt konkurransefortrinn.

  Samfunnsansvar gir fordeler

  Å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø bidrar til å styrke bedriftenes langsiktige konkurransekraft, posisjon og omdømme. En undersøkelse gjengitt av Aftenposten oktober 2008, viser at 70 prosent av internasjonale ledere mener at samfunnsansvar er viktig for lønnsomheten i selskapet. Etterhvert som fokuset på samfunnsansvar øker, ser vi også mange negative konsekvenser når ansvaret ikke ivaretas.

  Derimot vil bedrifter som tar Samfunnsansvar på alvor få fordeler i form av:

 • En klarere identitet som bedrift og positivt omdømme
 • Tydeligere markedskommunikasjon og sterkere merkevare
 • Godt grunnlag for verdibasert rekruttering og tiltrekning av dyktige    medarbeidere
 • Kundepreferanse og nye markedsmuligheter
 • Tillitt, engasjement og lojalitet blant medarbeidere
 • Stolthet hos medarbeidere over å være med å bidra lokalt og globalt
 • Tydeliggjøring av verdigrunnlag overfor ansatte og kunder
 • Bedre AS leverer programmet: "Samfunnsansvar i praksis" - en skreddersydd prosess for ledere, medarbeidere og bedriften som helhet med hovedvekt på bedriftens verdigrunnlag og CSR-strategi (samfunnsansvar).

  Når du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med Samfunnsansvar i praksis, ta kontakt på post@bedre.org eller tlf. 480 12 787 så finner vi ut i fellesskap hva som passer best for din bedrift!

     Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
  post@bedre.org