FORSIDE  OM OSS   MINDFULNESS TRENING & KURS   BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFUL
LEADERSHIP

COACHING

LEDER-
UTVIKLING

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

CSR LEDER-
PROGRAM

TEAM

REFERANSER

ARTIKLER &
LINKER

TEAM

Teamutvikling- formelen for bærekraftige resultater!

Velfungerende team skaper fremragende bedriftskulturer og anses for å være dagens og fremtidens konkurransefortrinn!

Bedre AS har et brennende engasjement ift teamutvikling, nettopp fordi vi har erfart hvilke positive resultater dette har for bedriftens vekst og bunnlinje. Programmet handler om å skape en teamidentitet vha verdier, bedriftens CSR- strategi for å nå teamets og bedriftens mål.

Bedre AS har allsidig og omfattende kompetanse og erfaring fra teamarbeid og kulturbygging gjennom prosessutvikling og ledelse av team, dvs både som coacher og prosessveiledere. Våre egne erfaringer/kompetanse og kundens behov settes alltid sammen til et skreddersydd utviklingsprogram som tilfredstiller kundens krav, utfordringer og ambisjoner.

Vi jobber etter følgende grunnprinsipper i teamutvikling:

 • Avdekke hensikten/meningen og målet med og for teamet
 • Ansvarliggjøre teammedlemmene ift deres rolle og eierskap i teamet
 • Kartlegge NÅ-situasjonen. Hva er status? Hvor står vi? Hvor vil vi og hvordan kommer vi dit?
 • Etablering av felles verdigrunnlag som felles motivasjonsdriver samt suksessfaktorer
 • Kjøreregler ift samspill og kommunikasjon
 • Testverktøy for å synliggjøre styrker/talenter og benytte disse til det beste for teamet
 • Forankring av felles mål og hva som skal til for å nå målet?
 • Roller, ansvar og forventninger til hverandre i teamet
 • Virkemidler for teambuilding og felleskapsprinsipper
 • Bevis/ og evalueringsverktøy
 • Veien videre –vedlikehold og styrking av teamkulturen

Rekkefølgen vil variere mht hva som umiddelbart er viktigst å ta tak i for teamet, og vil bli skreddersydd helt etter kundens ønsker, krav og målsetninger.

Dette kjennetegner våre prosesser:
• Inspirasjon, humor og latter
• Utfordringer og bryting av barrierer
• Ansvarlighet og aktiv deltagelse
• Ærlighet og åpenhet
• Praktiske verktøy som settes ut i handling
• Respektfull og tydelig dialog

Ta kontakt med oss: på post@bedre.org eller tlf. +47 95 20 66 10 så finner vi ut i felleskap hva som passer best for din bedrift
Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org