FORSIDE  OM OSS    MINDFULNESS KURS & RETREAT  BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

SAMFUNNS-
ANSVAR I
PRAKSIS

ETISK-
PRODUKSJON

PROFILERING
& ARBEIDSTØY


HOTELL & INTERIØR


REFERANSER


LINKER

SAMFUNNSANSVAR /Corporate Social Responsibility

Hva er samfunnsansvar/CSR?

”Bedriften gir penger til veldedige formål – sorterer avfall –stiller opp gratis for lokalsamfunnet?”

Ja, dette og mye mer dekker det vi i dag forstår med begrepet Samfunnsansvar/CSR.

Tidligere (og til dels fortsatt) var samfunnsansvar enkeltstående tiltak som gikk utover bedriftens virksomhetsområde. I dag handler det om hvordan verdiskapningen skjer, dvs at bedrifter produserer varer og tjenester på en anstendig, lønnsom og bærekraftig måte.

Samfunnsansvar bygger på bedriftens verdigrunnlag og må gjennomsyre bedriftens strategi, mål og daglige drift.

Samfunnsansvar dekker mange områder:

  • Menneskerettigheter – respektere menneskeverdets ukrenkelighet
  • Miljø –unngå skadelig miljøpåvirkning og sørge for en bærekraftig utvikling
  • Arbeidsliv – sikre gode og anstendige arbeidsforhold
  • Forretningsmessig integritet –motvirke korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte
  • Omgivelser/Samfunn/Verden –bidra positivt lokalt og globalt

Hvorfor er samfunnsansvar viktig?

Samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning, og samfunnet er avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes. Samfunnsansvar har ikke bare en stor betydning fordi det er riktig ut i fra et samfunnsperspektiv, men også fordi det gir vekst og er lønnsomt.

Samfunnsansvar bygger på verdier som rettferdighet, respekt, omtenksomhet og ærlighet og det å kombinere samfunnsansvar med forretningsmessig drift, oppleves positivt og verdifullt av eiere, styret, ledere og medarbeidere. Når personlige verdier harmonerer med  bedriftens verdier, skapes det en unik kraft i organisasjonen som gir bære-kraftige resultater for bedriften og samfunnet – det er Samfunnsansvar i praksis og anses som dagens og fremtidens konkurransefortrinn!
Les mer her og her.

Hvordan praktisere Samfunnsansvar/CSR?
Bedre AS skreddersyr utviklingsprosesser for ledere, team og medarbeidere med hovedvekt på bedriftens verdigrunnlag og CSR-strategi (Samfunnsansvar) gjennom BedreBedrift. I tillegg til at Bedre Handel leverer etiske, økologiske og FAIRTRADE sertifiserte profileringsprodukter. Vi har et sterkt fokus på samfunnsansvar og miljø som gjenspeiler seg i våre produkter og tjenester.

Ta kontakt med oss på post@bedre.org eller tlf. +47 95 20 66 10 så finner vi ut i felleskap hva som passer best for din bedrift.

 Bedre AS - Nyjordevn. 26, 1275 Oslo, Norway
Tlf: +47-480 12 787 | post@bedre.org