FORSIDE  OM OSS    MINDFULNESS & NLP PROGRAM  BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

MINDFULNESS/
MENTAL TRENING

MINDFUL
LEADERSHIP

”JUST BE” – 5 dg Mindfulness i Italia

NLP Practitioner m/Mindfulness & Coaching

NLP Master Practitioner m/Coaching & CSR

KALENDER & PRISER

LINKER

Mindfulness / Innovativ mental trening:
Selvledelse, stressmestring & oppmerksomhetstrening

Opplever du ofte:

 • At du blir spist av hverdagens ”kjas og mas”?
 • At du føler indre stess og at du ikke strekker til?
 • At du ønsker mer ro i hverdagen?
 • At du trenger påfyll av energi?
 • At du har verking eller smerte i kroppen, nakke, skuldre, armer o.l?
 • At du kjenner på en indre uro?
 • At eget selvsnakk og ”tankekaruseller” tapper deg for energi?
 • At du er i ubalanse, irritabel, frustrert eller trist?
 • At du har problemer med konsentrasjon?
 • At du ikke er tilstede i eget liv

Når du svarer JA på alle disse spørsmålene, så betyr det at du vil ha stort utbytte av Mindfulness/oppmerksomhetstrening!

Hva er Mindfulness/Oppmerksomhetstrening?

Mindfulness (MBSR)/Oppmerksomhetstrening (OT) er en effektiv avspenningsmetode og livsinnstilling som bringer deg nærmere deg selv.

Jon Kabat-Zinn var blant de første innen vestlig skolemedisin som utviklet og etablerte Mindfulness/awareness training/oppmerksomhetstrening -bevisst tilstedeværelse - som et begrep og fundament i sin praksis som behandler.

Jon Kabat-Zinn: ”Mindfulness-begrepet omfatter selvutvikling på mange nivåer, det handler om å bli kjent med seg selv gjennom å utvikle og utvide en bevisst våkenhet for opplevelser i øyeblikket. Å "bare være" handler om å finne sin egen livskraft."

"Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin"

Mor Theresa

Mindfulness/ Awareness Training /oppmerksomhetstrening er å være oppmerksom, er å være seg bevisst – å være bevisst til stede i det man gjør og opplever. I Mindfulness/ oppmerksomhetstrening inngår avspennings- , meditasjons-, sanse- og nærværsøvelser. Basiselementene i øvelsene er hentet fra tusen år gamle prinsipper fra østlig innsiktsmeditasjon som for eksempel Buddhismen, og tilpasset vestlig livsstil.

"Mindfulness" handler om oppmerksomhet, aksept av følelser, tanker sansninger og tilstedeværelse "her og nå". Hvordan kan vi bli mer nærværende i vårt møte med våre nærmeste medmennesker, kolleger, kunder og pasienter?

Mindfulness/Oppmerksomhetstrening består av:

 • Meditasjon med nøytral (observerende) oppmerksomhet på pusten
 • Kroppsskanning med nøytral (observerende) oppmerksomhet på kroppsdeler og kroppen som helhet. Viktig i øvelsene er at man øver seg på å ha en nøytral, åpen og aksepterende holdning til det man opplever, føler/kjenner og tenker
 • Oppmerksomhetssansing – nøytral observasjon av egne tankestrømmer og følelser
 • Enkle og kraftfulle yogaøvelser
 • Kunnskap om hvordan stress påvirker kroppen din
 • Enkle og effektive teknikker for å håndtere stress

Begrepet Mindfulness betyr engelsk: ”Nøytral/åpen aksepterende oppmerksomhet. Mindfulness vil si ”å være her og nå med et åpent sinn”.

De første kursene i oppmerksomhetstrening er basert på MBSR – mindfulness based stress reduction, en effektiv metode for å forebygge og behandle stress-relaterte tilstander.

Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Hospital i USA utviklet denne metoden som ga vitenskapelig gode resultater på pasienter og yrkesgrupper som var sterkt preget av stress-relaterte tilstander. Blant annet har metoden vist seg å ha positiv effekt for mennesker som lever i en stressfull hverdag/livsfase, og for mennesker som lever med kronisk sykdom og smerter.

Daglig trening i oppmerksomhet og tilstedeværelse/nærvær i hverdagen bidrar til å redusere stresshormoner over tid. Treningen gir en opplevelse av økt kontroll i forhold til stressbelastninger, smerter og tanker, samt mer ro i kropp og sinn. Forskning viser at mindfulness/oppmerksomhetstrening bidrar til en selvregulering av kropp og sinn som man kan måle objektivt med MR-scanning.

Forskning: Dokumenterte resultater mindfulness trening


Kurs i Mindfulness/Oppmerksomhetstrening

Hva lærer du på kurset:

 • Hvordan du håndterer negativt stress
 • Du blir bedre til å lede deg selv
 • Du får mer selvinnsikt
 • Større grad av tilstedeværelse i ditt eget liv
 • Større grad av tilstedeværelse i relasjon med andre mennesker
 • Hvordan du forløser ditt indre og fulle potensial
 • Å ta en pause fra "kjøret”
 • Å fylle på din egen energi
 • Å utvikle din åndelighet
 • Praktiske teknikker du kan bruke i dagliglivet

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Vår forventning er at du har en holdning om at du er ansvarlig for din egen utvikling/endring og er motivert for å gjøre jobben som skal til ift det. Les mer om kursdatoer og pris her.

For spørmål og mer info kontakt astrid@bedre.org eller tlf. 480 12 787

"Finner man ikke hvile i seg selv, nytter det lite å søke andre steder"

L.Rouchefould

 Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org