FORSIDE  OM OSS    MINDFULNESS KURS & RETREAT  BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

HVORFOR ØKOLOGISKE PRODUKTER?

LINKER

HVA ER FAIRTRADE?

Fairtrade, tildligere Max Havelaar, er en internasjonal merkeordning som garanterer at bønder og plantasjearbeidere i utviklingsland får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. Fairtrade er den mest anerkjente internasjonale sertifiseringsstandarden for rettferdig handel og produksjon. I 2005 ble Fairtrade merket kåret til ”Superbrand” i Storbritania, foran selskaper som America Online, British Telecom og The Times.
Fairtrade garanterer at

 • Småprodusenter får en garantert minstepris for varene sine som dekker produksjonskostnadene og gir en lønn til å leve av.
 • Småprodusenter må danne demokratiske og representative kooperativer hvor kvinner skal delta.
 • Produsenten kan få inntil 60% av kjøpesummen på forhånd. Dette gir muligheter for å investere i og forbedre produksjonen.
 • Importører og organisasjoner inngår en langsiktig avtale som er med på å gi bøndene bedre muligheter til å planlegge fremtiden.
 • Plantasjene overholder nasjonale lover om minstestandarder med tanke på blant annet lønnsforhold, organisasjonsrett, legehjelp, boliger, arbeidsmiljø og menneskerettigheter.
 • Diskriminering pga kjønn, rase, politisk tilhørighet osv. ikke forekommer.
 • Tvangs- og barnearbeid ikke finner sted på plantasjene.
 • Handelen foregår mest mulig direkte mellom produsent og importør. Slik får produsentene en større del av kjøpesummen.
 • Produksjonen foregår mest mulig miljøvennlig. Dette innebærer blant annet reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensning.

Les mer på hjemmesidene til Fairtrade Max Havelaar Norge.

Økologisk produksjon

Produksjon av økologiske landbruksprodukter bygger på et helhetssyn som omfatter økologiske, økonomiske og sosiale sider både i et lokalt og et globalt perspektiv. Økologisk landbruk er et selvbærende agro-økosystem i god balanse. Det satses i størst mulig grad på fornybare ressurser. Det benyttes ikke giftige sprøytemidler eller kunstgjødsel. Les mer om økologisk produksjon på oikos.no.

Viktige prinsipper for økologisk produksjon kan formuleres slik:

 • Produksjon som sikrer høy kvalitet, i tilstrekkelig mengde og rettferdig fordelt
 • Forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås.
 • Sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer
 • En produksjonssprosess som tar hensyn til både mennesker og miljø

Våre produkter inneholder økologisk dyrket bomull og er sertifisert etter den internasjonale standarden GOTS. Les mer om den på global-standard.org.

CO2-nØytral

Bedre! har som andre bedrift i Norge gitt et klimaløfte. I samarbeid med CO2 focus arbeider vi med å klimanøytralisere hele vår virksomhet. Les mer på klimaloftet.no
Bedre AS - Nyjordevn. 26, 1275 Oslo, Norway
Tlf: +47-480 12 787 | post@bedre.org