FORSIDE  OM OSS    MINDFULNESS & NLP PROGRAM  BEDRE BEDRIFT   BEDRE PRODUKTER   ØKOLOGI & FAIR TRADE   KONTAKT

HVORFOR ØKOLOGISKE PRODUKTER?

LINKER

LINKER

Fairtrade.no - er en internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og importører i Nord. Når du ser Fairtrade-merket på et produkt, betyr det at en uavhengig tredjepart har kontrollert at det er betalt en rettferdig råvarebetaling og at det jobbes for at produsentenes arbeidsforhold blir stadig bedre.


Etiskhandel.no - Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel.  IEHs formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø

Video - Bønder i India går over til organisk/økologisk bomullsproduksjon

Etiskforbruk.no er et nettsted som samler og organiserer informasjon om produkter og tjenester for kunnskapssøkende forbrukere.


Global.no er Norges offisielle internettportal for Nord-Sør informasjon, herunder internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.


Idébanken.no arbeider for å fremme en bærekraftig utvikling ved å vise nye muligheter. Dette gjør de ved å formidle gode eksempler, medvirke til demokratiske dialoger og framtidsbilder.


RORG-samarbeidet er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om nord/sør- og utviklingsspørsmål. Nettsiden har et vel av informasjon og analyser på en rekke områder innen nord/sør temaet.


New Consumer er et Britisk lisvsstilmagasin for etisk forbruk. Her finner du et vell av spennende artikler tips og råd for den bevisste forbruker.

Etisk Handel er alles ansvar –Artikkel Østlandets Blad

NHO’s veiledning om næringslivets samfunnsansvar

Fafo rapport –hva betyr CSR i praksis

Krisen krever en ny ledelse - Artikkel fra Aftenposten

Norad.no

Oikos.no

SA 8000: Sa-intl.org

Miljømerking: Ecolabel.no

Bedre AS - Øvre Prinsdalsvei 34B, 1266 Oslo, Norway - Tlf: +47-95 20 66 10
post@bedre.org